VNÚTROŠTÁTNA

Trasa  
Do 150 km 0,50 eur
Nad 150 km 0,40 eur

Stojné = 13 eur/hod
(stojné sa začína rátať po prvej pol hodine)

MEDZINÁRODNÁ

Na medzinárodnú prepravu Vám zostavíme individuálnu cenovú ponuku na Vami zvolenú trasu.

V príprade pravidelnej spolupráce je možné zostaviť individuálnu cenovú ponuku. Prepravu vykonávame s vozidlami do nosnosti 1,4 t.

Naša spoločnosť nie je platcom DPH. Naše ceny sú konečné.